De prijzen van een adoptieboom verschillen per uitgiftepunt, afhankelijk van de lengte van de boom, van circa 26 t/m 55 euro excl. statiegeld ( > 225 cm); uitzondering is Groningen, waar de kwekerij zijn eigen logistiek hanteert.

We hebben ervoor gekozen de prijs te relateren aan de maat. Dus als je kerstboom groter wordt, ga je iets meer betalen. Hij krijgt dan ook meer plek en water en bemesting en is zwaarder bij het terugplaatsen en vervoeren. Adoptiebomen zijn er vanaf circa 100 cm tot iets boven de 200 cm. Daarna wordt de kluit van de boom te groot om nog in te potten (en te vervoeren). De lengte wordt gemeten vanaf de grond, exclusief de pot.

Statiegeld

Je huurt je adoptieboom om hem in januari terug te brengen voor de herplant. Je betaalt elk jaar opnieuw je adoptiegeld. In feite betaal je voor het werk en de verzorging van je boom, nodig om de adoptie mogelijk te maken. Bovenop de huur betaal je 10 euro statiegeld, dat je retour krijgt bij het terugbrengen van je boom met penning, als deze in goede staat is.

NB. De penning zorgt ervoor dat wij de boom herkennen als een originele adoptieboom, afkomstig uit een van onze kwekerijen. Wie zijn boom zonder penning inlevert, verliest zijn recht op statiegeld.

Pin?

Bij de meeste uitgiftepunten kun je pinnen. In een enkel geval kun je alleen cash betalen. Wil je dit zeker weten, informeer dan even vooraf bij het uitgiftepunt in jouw buurt.

Duur?

Veel geld is wat anders dan duur. Natuurlijk kosten onze bomen in de regel meer geld dan regulier gekweekte bomen. Bedenk daarbij dat:

  • Ecologisch kweken en verzorgen meer handarbeid vraagt, waarbij het opkweken van de compacte kluit extra aandacht vergt.
  • De ontwikkeling en het beheer van de database, nodig om op een gemakkelijke, servicegerichte manier, je eigen boom steeds opnieuw te reserveren extra kosten met zich meebrengt.
  • Het project levensvatbaar is (uit de kosten blijft) door de inzet van veel vrijwillige handen.
  • De opbrengst voor een deel ten goede komt aan de uitgiftepunten: allemaal lokale initiatieven en/of kleine ondernemers, die je met de aankoop van je adoptieboom ondersteunt.

Goedkope producten zijn vaak goedkoop, omdat milieukosten afgewenteld worden in de toekomst, op de maatschappij. Daar betalen we allemaal voor, al zien we dat niet terug in de kosten van de spullen, die we kopen. Hiermee vertellen we jou waarschijnlijk niets nieuws…