Vorden

Urtica de Vijfsprong

Er zijn nog maar een paar bomen te adopteren. Bel voor de zekerheid even vooraf zodat je niet misgrijpt!

Vanaf dit jaar blijven ze het hele jaar in onze groene Urtica-grond.

Therapeutische leefwerkgemeenschap Urtica De Vijfsprong is een zorgboerderij op antroposofische basis. Wij combineren op onze instelling wonen, zorg & behandeling en meewerken op de boerderij. Een goede sfeer, gelijkwaardigheid en saamhorigheid: daar gaat het ons om.

Wij bieden onder andere:

  • psychiatrische behandeling
  • wonen en werken met een indicatie voor langdurige zorg (VG of GGZ)
  • een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf de Vijfsprong
  • een boerderijwinkel

Het is altijd mogelijk om een rondleiding bij ons te krijgen.