Vorden

Urtica de Vijfsprong

De uitgifte van onze bomen start op vrijdag 6 december, dagelijks van 9.30 tot 16.00 in de boerderijwinkel (muv zondag en maandag, dan is de winkel gesloten).

Inleveren bomen kan van 7 t/m 14 januari tijdens openingstijden van  onze boerderijwinkel

Je kunt bij ons pinnen.

Therapeutische leefwerkgemeenschap Urtica De Vijfsprong is een zorgboerderij op antroposofische basis. Wij combineren op onze instelling wonen, zorg & behandeling en meewerken op de boerderij. Een goede sfeer, gelijkwaardigheid en saamhorigheid: daar gaat het ons om.

Wij bieden onder andere:

  • psychiatrische behandeling
  • wonen en werken met een indicatie voor langdurige zorg (VG of GGZ)
  • een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf de Vijfsprong
  • een boerderijwinkel

Het is altijd mogelijk om een rondleiding bij ons te krijgen.