Nieuw Rotsoord

Nieuw Rotsoord

Nieuw Rotsoord is dit jaar voor 't eerst uitgiftepunt in de stad Utrecht.

Schrijf u in via email: beheerder@nieuwrotsoord.nl of bel: 030-2541662.

Kinderboerderij Nieuw Rotsoord is een groene oase in de wijk Hoograven-Tolsteeg Utrecht en is gericht op ontmoeting, recreatie en natuur- en milieueducatie voor alle bewoners in de omliggende wijken. 

Het verzorgen van het groen en de dieren, de bediening in het theehuis en het onderhoud van het terrein wordt gedaan door tientallen vrijwilligers. Een aantal is dagelijks op Nieuw Rotsoord aan het werk, anderen zijn enkele dagen of dagdelen per week of per maand aan de slag. De één is ingenieur van beroep, de ander zit in een re-integratietraject of is gepensioneerd en heeft aan de vrijetijd een zinvolle invulling kunnen geven. Wij gaan uit van de kracht van elk individu zodat iedereen een steentje bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijken. 

Nieuw Rotsoord is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar iedereen zich veilig en welkom kan voelen en de mogelijkheid heeft in het theehuis te genieten van de zelfbereide biologische produkten.

De stichting heeft natuur en milieu hoog in het vaandel, materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt en energie wordt voor een deel opgewekt met zonnepanelen.

Bent u milieubewust en wilt u een kerstboom adopteren, dan adviseren wij u hiervoor in te schrijven; de voorraad is beperkt en ziet er als volgt uit:

< 100 cm (wit label)   - € 34,00

< 125 cm (rood label) - € 39,00

< 150 cm (geel label)  - € 44,00

Bovenvermelde bedragen zijn inclusief € 10,00 statiegeld (retour bij het inleveren van de boom)

 Kerstboom facebook Kerstboom twitter